História Camaldoli

 

V Camaldoli, v samom srdci Talianska, sa nachádza kláštor založený  na začiatku XI. storočia ravenským  mníchom sv. Romualdom.


Tento kláštor sa nachádzal na pútnickej ceste, ktorá viedla od Jadranského mora až do večného  mesta Rím a Vatikánu. Pútnici sem prichádzali, aby si uctili pamiatku predovšetkým sv. Petra a sv. Pavla ale aj ostatných mučeníkov, na ktorých hroboch boli postavené rímske baziliky.

Kamaldulskí mnísi im otvárali brány kláštora, aby si mohli na svojej dlhej púti odpočinúť. Mnohí z nich trpeli rôznymi chorobami a preto sa mnísi rozhodli zriadiť funkciu kláštorného liečiteľa, ktorý mal vedomosti z oblasti liečivých bylín a tinktúr. Od tých čias sa  rád už po stáročia venuje produkcii liečivých mastí a iných, zdraviu prospešných výrobkom, čo je aj pre nás, i v dnešnej dobe, zárukou kvality.

Kamaldulský kláštor leží v národnom parku, v hustom lese, vysoko v horách. Pre pocestných a pútnikov, ako aj pre obyvateľov blízkeho okolia, predstavoval  od založenia miesto nielen duchovnej podpory, ale aj kvalifikovanej  zdravotnej a lekárnickej pomoci.

Podľa historických dokumentov bola súčasťou kláštorného komplexu už od roku 1548  i starobylá lekáreň.

 Na základe kláštorného receptára, priebežne aktualizovaného v náväznosti na medicínsky a lekárnický pokrok,  pripravovali mnísi po stáročia širokú škálu liečiv. Svedčia o tom historické dokumenty uchovávané v kláštornej knižnici.

Tradícia liečiteľstva kamaldulského rádu sa šírila do celého sveta a na Slovensko ju podľa tradície priniesol legendárny fráter Cyprán, krorý v Červenom Kláštore založil jednu z najstarších kláštorných lekární v strednej Európe. Vďaka svojim bylinkárskym a botanickým vedomostiam, ktoré získal v Taliansku,  šíril a aplikoval myšlienku pomoci blížnemu prostredníctvom darov z prírody

Fráter Cyprián
Vlastným menom Franz Ignatz Jäschke. sa narodil sa 1724 v Polkoviciach v nemeckom Sliezsku (dnes časť Poľska). Študoval vo Wroclawi.

Na svoju dobu bol všestranne vzdelaný muž. Zaoberal sa medicínou, botanikou, farmáciou, alchýmiou, ale aj mechanikou a kozmológiou.

Pravdepodobne v súvislosti s pobytom v Taliansku si začal uvádzať za svojim menom prívlastok Italus.

Do Červeného Kláštora prišiel ako skúsený liečiteľ - lekár, lekárnik a botanik v roku 1756.

Tu žil až do konca svojho života, do roku 1775.

Kamalduskí mnísi zriadili na prvom poschodí konventu lekáreň.

Jej správcom bol v rokoch 1756-1775 chýrny ránhojič Cyprián - liečil odvarmi z bylín, tinktúrami, čajmi, vedel výborne naprávať zlomeniny a púšťať žilou. Jeho zásluhou sa kláštorná lekáreň stala známou v širokom okolí.

Lekáreň v Červenom Kláštore bola najstaršou lekárňou na území strednej Európy.

Motto frátra Cypriána:
Rastlina ni korenie nič nezmôže
ak Boha nevzývaš zo srdca.
Kde Boh prírode nepomôže,
tam je zbytočná každá práca.

 Cypriánovým celoživotným dielom je Herbár z roku 1766. Jedná sa o vzácne dielo, takpovediac raritu. Kniha je viazaná v tmavej koži s rozmermi 39 x23x10 cm.

Obsahuje jeho názory na vtedajšiu lekársku vedu

Dosvedčuje všestranný talent a schopnosti frátra Cypriána ako pobožného učenca, lekára ... výrobcu svietidiel a zrkadiel - znalca tisícich remesiel.

Na tretej strane je nakreslené veľké zrkadlo v rokokovom ráme, čo podľa jednej z verzií odzrkadľuje obraz schopností Cypriána.

Prvá časť Herbára má 97 strán s rastlinami. Celkovo herbár obsahuje 283 exemplárov. Pri každej z nich je uvedený názov po latinsky, nemecky, grécky, poľsky a slovensky.

V druhej časti Cyprián zaznamenal svoje poznatky o chorobách a svoje postupy pri ich prekonávaní.

.V súčasnosti má ANTICA FARMACIA  formu  obchodu s výrobkami na báze liečivých rastlín a prírodných produktov. Kvalitu širokého sortimentu pleťových krémov, šampónov, telových mydiel, balzamových olejov, bylinkových čajov, ale i rôznych druhov medu, čokolády, džemu a ďalších výrobkov zaručujú takmer tisícročné skúsenosti a moderné technologické postupy výroby, rešpektujúce aktuálne platné normy.

 Za výrobkami značky ANTICA FARMACIA DEI MONACI CAMALDOLESI je zároveň hlboká myšlienka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou kamaldulskej spirituality – rešpekt k človeku a k prírode.